12th oktober 2017

Netwerk infrastructuur Korte onderbreking [16:00]

Er was een korte onderbreking waardoor diensten niet bereikbaar waren.