28th juli 2020

Spoedonderhoud VPS node9, gepland 5 maanden geleden

Vanavond wordt er spoed onderhoud uitgevoerd op de node9. Hiervoor is een herstart noodzakelijk, sommige Odoo Cloud VPSsen zullen een korte onderbreking hebben.